Barn & Ungdom

Orientering är en sport för livet och i Tibro OK finns träningsmöjligheter för alla. 

För barn och ungdomar har vi idag två grupper som båda träffas på torsdagar under vår och höst och utgår från Rankåsstugan.

Skogslek är gruppen för de allra minsta barnen. Här är fokus på att vara ute i skogen och genom lek och spring lär vi oss grunderna i orientering. Ofta springer vi banor med karta men ibland hittar vi på andra övningar. 

I skogsleksgruppen deltar barnen tillsammans med en förälder eller annan vuxen och gruppen passar barn från 4 år men småsyskon under 4 år också välkomna!

OL-skolan är för de lite äldre barnen som vill lära sig springa orientering på egen hand. Här springer vi banor och vi lär oss mer om kartan och övar på kunskaper och tekniker som behövs för att bli en bra orienterare. 

OL-skolan passar barn från 9 år och föräldrar är fortfarande välkomna men här kan barnen delta själva.

Äldre ungdomar är välkomna att prova på några träningar i OL-skolan men kan sedan delta på klubbens vuxenträningar som oftast är på onsdagar.

Vårterminen brukar starta i april och hålla på till skolavslutningen och höstterminen brukar dra igång när skolan startar och hålla på till början av oktober. Exakta veckor går att hitta i träningsprogrammet på startsidan.

Träningarna är avgiftsfria men för att delta behöver man vara medlem i Tibro OK. https://tibrook.se/foreningsfakta/medlemsavgifter-2022/

Du kan börja med orientering i vilken ålder som helst och alla är välkomna i Tibro OK!
Frågor och anmälan till kontakt@tibrook.se eller till Malin Bevort 070-29 35 111