Utbildningsdagar i Rankåsstuga

Fredag kväll och lördag förmiddag samlades ett gäng vetgiriga Tibro-orienterare i Rankåsstugans källare för att förkovra sig i diskussioner kring vägvalssträckor och i hur man jobbar i olika datorprogram för tävlingsadministration och banläggning, ex. Eventor, OLA, MeOS, och Purple pen.

Stort engagemang, mycket klickande på datorerna och samarbete framför skärmarna varvades med fika, soppa och prat.

Tack till träningkommitten, arrangemangskommitten och alla deltagare!

Inbjudan till höstmöte i Rankåsstugan

Söndagen den 26 november 18.00,

Fika finns uppdukat från 17.15. Vi bjuder på smörgåstårta.

Dagordningen

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av två protokolljusterare och rösträknare
4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5 Fastställande av dagordning
6 Val av
A) Kommittéer
B) Kontaktpersoner
C) Ombud till årsmöte för Västergötlands Orienteringsförbund
7 Fastställande av medlemsavgift för 2024
Styrelsens förslag: oförändrade avgifter, dvs
Ungdom 100 kr
Vuxen (HD 21 och äldre) 200 kr
Familj 500 kr Stödjande 50 kr
8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2024 (bilaga)
9 Övriga frågor
10 Mötets avslutande
Information
Arrangemang 2024 (Tibrotrippeln, Natt DM, Hitta Ut)

Välkomna!

/Styrelsen Tibro OK

Förslag till verksamhetsplan för 2024