Inbjudan till höstmöte i Rankåsstugan

Söndagen den 26 november 18.00,

Fika finns uppdukat från 17.15. Vi bjuder på smörgåstårta.

Dagordningen

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av två protokolljusterare och rösträknare
4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5 Fastställande av dagordning
6 Val av
A) Kommittéer
B) Kontaktpersoner
C) Ombud till årsmöte för Västergötlands Orienteringsförbund
7 Fastställande av medlemsavgift för 2024
Styrelsens förslag: oförändrade avgifter, dvs
Ungdom 100 kr
Vuxen (HD 21 och äldre) 200 kr
Familj 500 kr Stödjande 50 kr
8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2024 (bilaga)
9 Övriga frågor
10 Mötets avslutande
Information
Arrangemang 2024 (Tibrotrippeln, Natt DM, Hitta Ut)

Välkomna!

/Styrelsen Tibro OK

Förslag till verksamhetsplan för 2024