Kommittéer och kontaktpersoner 2024


Rankås
Ragnar Olsson – Sammankallande
Eva Andersson
Gisela Löfving
Svante Andren
Annika Brämerson
Christer Svensson


Träning
Jesper Liderud – Sammankallande
Peter Brämerson
Camilla Söderberg
Jan Grahn
Lennart Jacobsson
Jonas Månsson
Roelof Bevort – Ansvarig Barn
Malin Bevort


Rekrytering
Emilia Henrysson
Malin Bevort – Ansvarig Barn


Trivsel
Ann-Charlotte Bjurek – Sammankallande
Ann-Kristine Andren
Annica Henrysson
Lucy Lou
Birgitta Augustsson


Arrangemang
Peter Brämerson
Bo Klamfelt
Anna Liderud – Sammankallande


Klubbkläder
Thomas Henrysson


Sportident
Torbjörn Andersson


Markägarkontakt
Mats Arnheim – Sammankallande
Enar Andersson
Fredrik Andersson


Kartor
Peter Brämerson


Pensionärs ol
Vidar Löfving


Kommunikation (hemsida mm)
Torbjörn Andersson
Lucas Andren


Klubbmailen
Malin Bevort


Tidningsurklipp mm
Ragnar Olsson
Anna Liderud


LOK Stöd
Emilia Henrysson


Medlemsregister
Berit Klamfelt


Spårning Skidspår
Vidar Löfving
Jens Lindström
Conny Hallberg


Hitta ut (projektgrupp)
Bo Klamfelt
Peter Brämerson