Kommittéer och kontaktpersoner 2024


Rankås
Ragnar Olsson – sammankallande
Eva Andersson
Svante Andrén
Annika Brämerson
Gisela Löfving
Christer Svensson


Träning/Tävling
Jesper Liderud – sammankallande
Malin Bevort – ansvarig barn
Roelof Bevort
Peter Brämerson
Jan Grahn
Lennart Jakobsson
Jonas Månsson
Camilla Söderberg


Rektrytering
Malin Bevort – ansvarig barn
Emilia Henrysson


Trivsel
Ann-Charlotte Bjurek – sammankallande
Ann-Kristin Andrén
Birgitta Augustsson
Annica Henrysson
Lucy Lou


Arrangemang
(planering för kommande arrangemang)
Anna Liderud – sammankallande
Peter Brämerson
Bo Klamfelt


Klubbkläder
Thomas Henrysson


SportIdent
Torbjörn Andersson


Markägarkontakt
Mats Ahnheim – sammankallande
Enar Andersson
Fredrik Andersson


Kartor
Peter Brämerson


Pensionärs-OL
Vidar Löfving


Kommunikation
Torbjörn Andersson
Lucas Andrén


Klubbmailen
Malin Bevort


Tidningsurklipp, foto mm
Anna Liderud
Ragnar Olsson


LOK-stöd
Emilia Henrysson


Medlemsregister
Berit Klamfelt


Spårning skidspår
Conny Hallberg
Jens Lindström
Vidar Löfving


Projektgrupp Hitta Ut
Peter Brämerson
Bo Klamfelt