Styrelsen 2022

Ordförande: Svante Andrén

Vice ordförande: Ragnar Olsson

Sekreterare: Pär- Magnus Bjurek

Kassör: Berit Klamfelt

Ledamot: Lucy Lou  

Ledamot: Roelof Bevort

Suppleant: Lennart Jacobsson

Valberedning-   Philip Stensby sammakallande, Lukas Andrén och Birgitta Augustsson