Att orientera i Tibro OK

Orientering är äventyr, utmaning, glädje och gemenskap. En orienterare rör sig i olika typer av terräng, oftast i skogen. En orienterare får uppleva natur som man annars troligen aldrig skulle ta sig till på egen hand. Vi går, joggar eller springer, beroende på ambitionsnivå, på våra träningar och tävlingar.

För att bli en skicklig orienterare är det bra att ha god kondition, vilket vi tränar på vid klubbträningar. Att kunna läsa och förstå kartan är också bra att kunna. Vi övar mycket kartläsningsteknik. Vi lär oss karttecken och hur vi ska hantera kartan på bästa sätt.

Orientering är en naturvänlig sport. Vi uppskattar naturen genom sporten. Träningen blir varierad när naturen ser olika ut. Backigt, mossigt, stenigt, fina skogsvägar och stigar. Naturen ger automatiskt äventyr då vi ger oss nerför bergskanter eller rör oss i djupa dalgångar…
 
Orientering är en tuff tävlingsidrott och en utmärkt familjeidrott.
Det finns klasser för alla, från extrema elitlöpare till nybörjare och motionärer. Åldersindelningen sträcker sig från 10-årsklasser upp till 90-årsklasser

Välkommen i gemenskapen. Orientering är en livsstil!

Klubben

Tibro OK har 175 medlemmar, varav ca 55 är aktiva. Klubbens samlingspunkt är Rankås.

Klubbens hemsida: www.tibrook.se

Arrangemang: Tibrotrippeln sedan 2000. Tre tävlingar på en helg med totalt drygt 2000 deltagare.  Länk www.tibrotrippeln.se

Träningar: Vi tränar oftast på onsdagar och torsdagar med start kl 18.00. För detaljerad info se kalendern på hemsidan www.tibrook.se.

Kontaktpersoner:

Kommittéer och kontaktpersoner

Att tävla för Tibro OK

Du anmäler dig själv till orienteringstävlingar på internet via Eventor. Behöver du hjälp kontakta Torbjörn Andersson 070-380 62 56 eller Peter Brämerson 073-661 48 36

Inloggningsuppgifter till Eventor får du när du betalt din medlemsavgift och blivit registrerad som medlem i Tibro OK.

Tibro OK betalar alla startavgifter till OL-tävlingar i Sverige, ersättningsbelopp motsvarande ”normal startavgift”. Den extra avgift som tillkommer vid efteranmälan till tävling betalas av löparen till Tibro OK. Den som är HD21-löpare eller äldre och inte startar på en tävling man är anmäld till får betala startavgiften till Tibro OK.


Som medlem i Tibro OK förutsätts att man

 Betalar medlemsavgiften senast den 1 mars

 Tävlar i aktuell tävlingsdräkt

 Hjälper till vid Tibrotrippeln och andra stora arrangemang

Reseersättning:

Reseersättning utbetalas efter inlämnad reseräkning med 16:-/mil vid resa till stafetter eller annan aktivitet å klubbens vägnar.

Reseersättning lämnas även med 4:-/ungdom vid resa till träning, tävling. (Gäller ej ungdom i det egna hushållet)

Egenavgift vid läger/tävlingsresa:

Efter godkännande av deltagande i läger/tävlingsresa arrangerad av distriksförbund eller liknande står klubben för kostnaden förutom 20% som betalas ev den deltagande i egenavgift. Observera att styrelsemedlem måste tillfrågas innan anmälan till aktivitet för att kostnaden skall betalas av klubben.