Kommittéer och kontaktpersoner 2024

Kontaktpersoner Tibro OK 2024

Skogslek och träning upp till 12 år: Malin Bevort 070-293 51 11

Träning från 12 år: Jesper Liderud 073-386 99 40

Rankåsstugan: Ragnar Olsson 070-549 99 28

Rankåsstugan uthyrning: Svante Andrén 076-792 10 96

Kartor: Peter Brämerson 073-661 48 36

Sportident : Torbjörn Andersson 070-664 44 05

POL: Vidar Löfving 0504-15335

Medlemsregister: Berit Klamfelt 0504-138 70

Kommittéer och kontaktpersoner 2024